۱۳۹۹ چهارشنبه ۳۰ مهر
جشنواره امتنان برترين هاي جامعه كار و توليد
برترين هاي جامعه كار و توليد، ثبت نـام كـارگران، گروه هـاي كـار نمـونه و واحـدهاي نمـونه از تـاريخ1397/08/05لغايت1397/09/05درسامـانه جشــنواره امتنـان

 

 
 
 
 
 
 
با سلام و احترام

احتراما به استحضار مي رساند اين اداره كل هر ساله مبادرت به شناسايي و انتخاب كارگران و گروه كار نمونه در سطح استان مي نمايـد. و مي طلبد كليه دسـتگاه هاي اسـتان نيز در اين امر مشاركت نمايند.بر همين اساس با عنايت به  آغازفرايند سي امين جشـنواره امتنـان از برترين هاي جامعه كار و توليد، ثبت نـام كـارگران، گروه هـاي كـار نمـونه و واحـدهاي نمـونه از تـاريخ1397/08/05لغايت1397/09/05درسامـانه جشــنواره امتنـان بـه نشـانيhttp://emtenan.mcls.gov.ir درســـه بخش صنعت، كشاورزي و خدمات امكان پذير مي باشد.

 شايسـته است اطلاـع رسـاني به كليه كـارگران مشـمول قانون كار(پزشـكان، پرسـتاران، خبرنگاران، هنرمنـدان، صـنايع دستي وگردشـگري، مهندسـين، شـاغلين بخش خـدمات، كشـاورزي، صـنعت و ....) آن مجموعه به عمـل آيـد تـا انشاﷲ شاهـد حضورحداكثري گروه هاي هدف در اين رقابت باشيم.

لاـزم مي باشـد ثبت نام كننـدگان :1- كـد رهگيري دريـافتي از سامـانه جهت ويرايش اطلاعات نزد خود نگهـداري نماينـد.2-كارفرمايان از ثبت نام در سامانه جـدا خودداري نمايند.3- تعـداد اعضاءگروه هاي كار با احتساب نماينـده گروه نبايد از چهارنفر بيشتر باشد.

ضمناً درصورت هرگونه سوال در اين خصوص با شماره تلفن 03136672823 جناب آقاي رضا يوسف وند كارشناس فرهنگيو اجتماعي حوزه مديريت اجتماعي تماس حاصل فرماييد.

تاریخ:
1397/08/21
تعداد بازدید:
991
منبع:
Powered by DorsaPortal