۱۳۹۹ چهارشنبه ۳۰ مهر
آگهي دعوت مجمع عمومي تعاوني مسكن
جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم شركت تعاوني مسكن كارمندان دانشگاه اصفهان رأس ساعت 15:30 روز سه شنبه مورخ 15/08/1397 درمحل تالار شهيد آويني به نشاني: دانشگاه اصفهان جنب ساختمان معاونت دانشجويي تشكيل ميگردد.

   بسمه تعالي     

 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت دوم) شركت تعاوني مسكن كارمندان دانشگاه اصفهان

بدينوسيله به اطلاع كليه اعضاء محترم شركت تعاوني مسكن كارمندان دانشگاه اصفهان ميرساند:

     جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم شركت تعاوني مسكن كارمندان دانشگاه اصفهان رأس ساعت 15:30 روز سه شنبه مورخ 15/08/1397 درمحل تالار شهيد آويني به نشاني: دانشگاه اصفهان جنب ساختمان معاونت دانشجويي تشكيل ميگردد.

لذا از كليه اعضاء دعوت ميشود با در دست داشتن كارت شناسايي رأس ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانيد و يا و كيل/ نماينده خود را كتباً معرفي نمايند.

¬   ضمناًبه اطلاع مي رساند كه به موجب ماده 18 آئين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي، تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر3رأي و هرشخص غيرعضوتنها يك رأي خواهد بود. و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي، مي‌بايست به‌همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ 14/8/1397در محل دفتر شركت تعاوني حاضرتا پس از احراز هويت و تأييد وكالت، برگه ورود به مجمع را دريافت دارند.

دستور جلسه:

          - طرح و تصويب آيين نامه ، امتيازواگذاري و شرايط نقل و انتقال پروژه چشمه توتي - 


                                          شركت تعاوني مسكن كارمندان دانشگاه اصفهان
تاریخ:
1397/08/09
تعداد بازدید:
1788
منبع:
Powered by DorsaPortal