۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد
امور مالي

مفيد براي

نام خدمت ارائه شده

آدرس ارجاع و پيگيري خدمت

نحوه دسترسي

كارشناس مربوطه/ شماره تماس

اعضاي هيات علمي

كارمندان

پرداخت هاي پرسنلي(حقوق ومزايا..)

ادارات مالي

سامانه اتوماسيون

حضوري

اداره حقوق و دستمزد37932059

اداره رسيدگي به اسناد37932015

اداره اعتبارات و تنظيم حسابها37932014

اداره دريافت و پرداخت 37932018

هيات علمي

دانشجويان

پرداخت هاي غيرپرسنلي

(مرتبط با حوزه معاونت پژوهشي)

حسابداري معاونت پژوهشي

حضوري

تلفني

مسوول حسابداري معاونت پژوهشي37932169

 

دانشجويان

پرداخت هاي غيرپرسنلي

( مرتبط با حوزه معاونت دانشجويي)

حسابداري معاونت دانشجويي و فرهنگي

حضوري

تلفني

مسوول حسابداري معاونت دانشجويي و     فرهنگي37932219

دانشجويان

پرداخت هاي غيرپرسنلي

( مرتبط با حوزه معاونت فرهنگي)

حسابداري معاونت دانشجويي و فرهنگي

حضوري

تلفني

مسوول حسابداري معاونت دانشجويي و     فرهنگي37932219

هيات علمي

دانشجويان

 

پرداخت هاي غيرپرسنلي

(مرتبط با حوزه معاونت آموزشي)

 

حسابداري معاونت آموزشي

 

حضوري

تلفني

مسوول حسابداري معاونت آموزشي37932258

 

فروشندگان كالا وخدمات

پرداخت هاي غيرپرسنلي

(مرتبط با حوزه اداري ومالي (پشتيباني)

 

حسابداري واحدها

حضوري

تلفني

مسوول حسابداري واحدها37932034

پيمانكاران، فروشندگان كالا وخدمات

 پرداخت هاي مرتبط با تملك و دارايي سرمايه اي

حسابداري واحدها

اداره اعتبارات و تنظيم حسابها

اداره رسيدگي به اسناد

اداره دريافت و پرداخت

حضوري

تلفني

مسوول حسابداري واحدها37932034

مسوول اداره اعتبارات و تنظيم حسابها 37932014

مسوول اداره رسيدگي به اسناد37932015

مسوول اداره دريافت و پرداخت 37932018

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/27
تعداد بازدید:
1118
Powered by DorsaPortal