۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد
معاون مدير امور مالي

 نام و نام خانوادگي:
رحمان بهنود
 
آخرين مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد مديريت اجرايي
 
پست سازماني:معاون مدير امور مالي
 
شماره تلفن :37932060 
 


شرح وظايف معاون مدير امور مالي
 

 - نظارت بر انجام وظايف محوله به ادارات و واحدهاي امور مالي

- تدوين و برنامه ريزي  فعاليت هاي آتي ادارات و واحدهاي امور مالي و نظارت مستمر بر اجراي آن بر اساس جدول زمانبندي
- باز تعريف فرآيندهاي امور مالي و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و مطلوب 
- برنامه ريزي به منظور اجراي نظام جامع مالي استقرار اتوماسيون مالي
- سنجش مستمر كارايي كاركنان امور مالي بر اساس وظايف محوله
- مشاركت و نظارت بر تهيه و ارسال گزارش هاي مالي به دستگاه هاي نظارتي و برون سازماني 
- مشاركت و نظارت در تهيه و اعلام گزارش هاي عملكردي و مديريتي 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/05
تعداد بازدید:
4020
Powered by DorsaPortal