۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد
شرح وظايف

 

وظايف رئيس ،نائب رئيس و دبير شورا برگرفته از اساسنامه شوراي كارمندان به شرح ذيل مي باشد.
وظايف هيا ت رئيسه شورا:
-دريافت طرحها و پيشنهادات رسيده و ارائه به كميته هاي ذيربط
-دريافت مصوبات كميته ها و منظور نمودن آنها در دستور كار شوراي عمومي
-ارائه مصوبات شورا ي عمومي نمايندگان به معاون اداري و مالي و ديگر مسئولين مربوطه دانشگاه و كميته هاي ذيربط
وظايف رئيس و نائب رئيس شورا:
-برقراري نظم و نظارت مستمر بر حسن اجراي مقررات جلسات
-ارائه گزارش مختصري از فعاليت كميته ها و مصوبات آنها به شوراي عمومي نمايندگان
-ارسال مصوبات شورا به مراجع ذيصلاح و كميته هاي مربوط
-پيگيري در خصوص اجراي مصوبات شورا
در غياب رئيس شورا وظايف او را نائب رئيس انجام مي دهد.
وظايف دبير شورا:
-دعوت از نمايندگان جهت شركت در شوراي عمومي
-قرائت دستور كار جلسات
-تهيه صورتجلسات شوراي عمومي

تاریخ به روز رسانی:
1395/11/06
تعداد بازدید:
4403
Powered by DorsaPortal